Bilinçaltı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

11 Ocak 2020
Bilinçaltı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Bilinçaltımız kişiliğimizin farkında olmadığımız, kontrolümüz dışındaki parçasını temsil etmektedir. Diğer bir deyişle bu, buzdağının görünmeyen kısmıdır. Bilinç, ise kişiliğimizin farkında olduğumuz parçasıdır, yani “ben” dediğimiz zaman kastettiğimiz kişilik bölümüdür.

 

Beynimizin üstünde yerleşik olan ve sadece insan beynine özgü olan “korteks” adı verilen parça, bilincin beyinde konuşlandığı yerdir ve üst beyin olarak adlandırılmaktadır. Görüntüleme teknikleri, bilincin devrede olduğu her türlü etkinlikte bu bölgenin aktif olduğunu ortaya koymaktadır. Bilinçaltı ise “subkorteks” olarak adlandırdığımız alt beyin bölgesinde konuşlanmıştır ve bu bölgenin işleyişi üst beyinle koordineli olmakla beraber bağımsızdır.Bilinç dediğimiz zaman şu anda farkında olduğumuz her şeyi anlatıyorum demektir. Bilincimiz olayları analiz eder, mantık dediğimiz o süzgeçten geçirir.

 

Bilinçaltımız ise geniş bir bilgi bankasıdır.. Bir bilgisayarın hard diski gibidir. Bilinçaltı, değerlerimizi, inançlarımızı, kalıplarımız depolar, beden fonksiyonlarımızı kontrol eder, tüm yaşantımızdaki yaşadıklarımızı, acılarımızı, mutluluklarımızı, duygularımızı saklar. İnançlarımız bilinçaltında şekillenir. Davranışlarımız, tepkilerimiz orada biçimlenir…

 

Bir olay karşısındaki duygusal tepkimiz bilinçaltımızda birikmiş bilgilerin eseridir. Gelecekle ilgili kaygılarımızda buradan köken alır. Bilincimiz bilinçaltında birikenleri yargılar, eleştirir, kabul eder veya etmez, bilinç işine yaramadığına inandığı bilgileri bilinçaltına geri gönderir.

 

Bilinçaltının özellikleri nelerdir?

 

1- Olumsuz yönergeleri algılayamaz: Eğer yönergelerimizin bilinçaltını da kapsayacak şekilde etkili olmasını istiyorsak bu, kesinlikle olumlu olmalı. Örneğin, “Pembe bir fil düşünme” dediğimizde alt beyin bölgesi bilinçten bağımsız olarak hemen pembe bir fil imgelemeye çalışacaktır.

 

2- Geçmişi referans alır: Bilinçaltımız bir durum, nesne, kişi ya da olay ile karşılaştığında “Google” arama motoru misali, saniyenin onda biri kadar kısa bir süre içinde hafızayı tarayarak ilgili deneyimlere ulaşır. Bu özellik geçmişin günümüzü güçlü bir şekilde etkilemesine neden olur.

 

3- Yararlılık ilkesiyle çalışır: Diğer bir deyişle, çıkarcıdır. Yönergelerimizin bilinçaltını harekete geçirebilmesi için kesinlikle birinci ya da ikinci derecede kazanımlar içermesi gerekir.

 

4- Korumacı bir tavrı vardır: Bizim açımızdan tehdit oluşturabilecek bir durumda bilincin onayına başvurmadan harekete geçer. Ani durumlarda ortaya çıkan refleks davranışları gibi...

 

5- Acıdan uzak kalmaya çalışır: Sorun yaşanabilecek durumlardan bizi uzak tutmaya çabalar. Eğer bir öğrenci ders çalışma süreçlerinde ailesiyle problem yaşamışsa, beyin onu dersten uzak tutmaya çalışır.

 

6- Daima uygun olan seçeneği tercih eder: Bu özelliği ölümü görüp sıtmaya razı olmak şeklinde de açıklayabiliriz. Çoğu zaman üçüncü bir seçeneği aramak yerine mevcut ikisi içinden uygun olanını tercih eder.

 

7- Peşin olanı vadeliye tercih eder: Acelecidir, beklemeyi sevmez.

 

8- İhtiyaçları karşılamaya çalışır: Günümüz tüketim toplumunda insanların bilinçaltlarını tüketime yöneltebilmek için sanal ihtiyaçlar üretilir..

 

9- Eksik parçaları tamamlamaya çalışır: Yarım kalan işler ve süreçler beynimizi meşgul eder. Sonu belirsiz diziler, yarım kalmış projeler gibi. Örneğin , psikolojik savaşta bulanık ve eksik bilgiler bilinçaltının tamamlamasına bırakılarak insanların iç âleminde istenmeyen algılar oluşturulmaktadır.

 

10- Problemleri çözmeye çalışır: Bilinçaltınızın bir konu ile ilgilenmesini istiyorsanız onu bir problem haline dönüştürün; bütün gücüyle ona yönelecektir.

 

11- Eşleşmeler aracılığıyla öğrenir: Yeni bir bilgi ile ilgili yeni bir dosya açmak yerine onu zihnimizde var olan yerleşik bir bilgi ile eşleştirir.

 

12- Genellemeler yapar: Özel olaylardan hareketle genel yargılara ulaşır ve daha sonraki aşamalarda dünyayı bu genellemeler sonucu oluşmuş ön kabuller algılar.

 

Bilinçaltımız doğduğumuz andan itibaren her şeyi ama her şeyi arşivine atmaktadır. Bu arşivde bizim tanrısal ışığımızı yansıtmamızı engelleyen negatif kalıplar, inançlar , duygular, düşünceler de vardır. Bütün bunlar hayatımızın erken dönemlerinde birisi tarafından incitildiğimizde, yargılandığımızda, eleştirildiğimizde geliştirmiş olduğumuz gibi geçmiş yaşamlarımızdan veya atalarımızdan da bize miras kalmış olabilir.

Haber Yorumları