Kişisel Gelişim Nedir ?

25 Şubat 2020
Kişisel Gelişim Nedir ?

Kişisel gelişim; kişinin yaşam kalitesini artıran ve bunu yaşamın esas unsurları doğrultusunda gerçekleştiren sistem ve teknikler bütünüdür. Bir başka şekilde kişisel gelişimi tanımlayacak olursak; kişinin başkaları ile iyi ilişkiler kurması ve iletişim kurak için adımlar atması diyebiliriz.

Kişisel gelişim kişinin bulunduğu durumda en yüksek potansiyelini ortaya çıkarmasıdır. İnsanlar belirli bir potansiyel ile doğar ancak sonran kendini geliştirebilme yetisine sahiptir. Öyle ki kişiler ya iyidir ya daha iyidir. Yani kişi fiziksel olduğu gibi nitelik bakımından da gelişebilir. Kişini herhangi bir alanda ya da durumda sahip olduğu potansiyeli biraz daha üst seviyelere çekmesi kişisel gelişim olarak da adlandırılabilir. Kişisel gelişimin temeli kişinin kendini tanımasıdır. Kişinin kendini tanıyarak hangi alanlarda potansiyelinin olduğunu belirlemesi, hangi alanlarda eksiğinin olduğunu belirleyerek bu alanları geliştirmesi kişisel gelişimin temellerini oluşturur. Ancak kişinin istekli olması gerekmektedir. Kişinin karar vererek kendini geliştirmeye başladığı an kişisel gelişimin başlangıcıdır.

Kişisel gelişimin amacı; Kişi yaşamının temel unsurları olan mutluluk, sağlık, güvenlik ve aile ilişkileri gibi konularda iyi seviyelerde bulunmak ve bu konularda kişinin kendini sürekli olarak geliştirmesidir.

Bulunduğumuz yüzyılın kavramlarından bir tanesi kişisel bireysel gelişim 1960 yıllarında ABD’de kullanılmaya başlanan bir kavramdır. Ancak toplumsal gelişimi ön planda tutmadığı için oldukça büyük eleştiriler almıştır. Günümüzde oldukça sık karşılaştığımız “Kendini değiştir, dünyan değişsin.” sözü kişisel ya da bireysel gelişim kavramının ve kişisel gelişim sürecinin ne anlam ifade ettiğini açıkça anlatmaktadır.

Kişisel gelişim üzerine,

  • Wilhelm Reich-Bio-Enerji Anlayışı,
  • Frederick Pearl- Geştalt Terapisi,
  • Abraham Maslow-İnsani Psikolojisi

Yapılan çalışmalardan bazılarıdır. Bunlardan farklı olarak doğu kökenli yoga ve meditasyon teknikleri ve îda Rolf’a ait Beden Terapileri bulunmaktadır.

Kişisel gelişimi daha iyi anlamak için Sharon Labeil’in Epiktetos yorumuna da bakabiliriz: “Şimdi ideallerinizi yaşamayı ciddiye almanın zamanıdır. Örneğin, sahip olmak istediğiniz ruhsal ilkeler konusunda kararlı olduğunuzda, bu kurallar kanunmuş gibi bağlı kalın. Onlarla ilgili tavizde bulunmanız günah olacakmış gibi davranın. Ötekiler sizin düşüncelerinizi paylaşmıyorlarsa buna aldırmayın.

Gerçekten kim olmak istiyorsanız o olmayı denemelisiniz. Bu andan itibaren kendinizi düş kırıklıklarına uğratmaya bir son verin. Kendinizi kalabalıktan ayırın. Sıradan olmaya ve size dayatılanları yapmaya daha ne kadar dayanacaksınız. Kendiniz olmak için pek fazla zamanınız yok.”

Tüm bunların ışığında kişisel gelişimi özetlersek; “Kişinin kendinden daha fazlasını istemesi, daha iyisini istemesi ve kendini tüm bunları elde etmeye hazır hale getirmesidir.” diyebiliriz.

Haber Yorumları